Termeni și Condiții privind utilizarea website-ului vederi.inmures.ro

Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre noi, în calitate de proprietari ai website-ului vederi.inmures.ro și tine, în calitate de utilizator al website-ului. Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract. 

I. Proprietarul website-ului

 1. SC REEA SRL este titularul și operatorul website-ului disponibil la adresa vederi.inmures.ro.

 2. SC REEA SRL este o societate comercială organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, România, cod poștal 540110, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul de identificare fiscală RO 10966500 (denumită în acest document „Reea”/„noi”). Contactarea Reea cu privire la website sau serviciile prezentate pe acest website este posibilă la adresa de e-mail office@reea.net sau prin intermediul canalelor de comunicare menționate pe website.  

II.  Scopul acestor Termeni și Condiții

 1. Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi și utilizezi website-ul vederi.inmures.ro, denumită în continuare „website”.

 2. Termenii și Condițiile de mai jos, împreună cu Politica de prelucrare a datelor personale (denumite în continuare „Condiții") reprezintă contractul cu titlu gratuit aplicabil în relația dintre Reea și persoanele care vizitează și utilizează website-ul. 

 3. Atunci când vizitezi și folosești website-ul trebuie să respecți prezentele Condiții. Trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu prezentele Condiții înainte de a utiliza website-ul. Dacă nu ești de acord cu prezentele Condiții, nu poți utiliza website-ul.

 4. Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la website persoanelor care încalcă aceste Condiții.

 5. Prezentele Condiții reprezintă acordul încheiat cu vizitatorii și utilizatorii website-ului. O copie a prezentelor Condiții este stocată în format electronic și pusă la dispoziția ta la adresa: https://vederi.inmures.ro/termeni-si-conditii.html.

 6. Prin utilizarea website-ului, declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele sale, înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie.

III. Utilizarea și accesul la serviciilor oferite de Reea

 1. Serviciile Reea constau în accesul la și utilizarea websiste-ului nostru de prezentare. Reea acordă în favoarea utilizatorilor o licență personală, neexclusivă, netransmisibilă, revocabilă, care nu se poate cesiona, pentru utilizarea website-ului destinată exclusiv pentru uzul utilizatorilor și pentru a accesa și utiliza informațiile puse la dispoziție prin intermediul website-ului. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin aceste Condiții sunt ale Reea și ale colaboratorilor săi. 

 2. Ca regulă, accesul la webiste este permis oricărei persoane care acceptă Termenii și Condițiile și îndeplinește condițiile din prezenta secțiune. În mod excepțional și din cauze întemeiate, avem dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor care acționează contrar legii, moralei sau bunei-credințe și/sau care ar putea prejudicia în orice fel Reea sau terțe persoane, fără a oferi o explicație a deciziei luate de noi.

 3. Utilizarea website-ului se poate realiza doar de către persoane adulte cu capacitate juridică deplină. Prin utilizarea website-ului, confirmi că îndeplinești aceste condiții.

 4. Prin utilizarea website-ului ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul website-ului și/sau e-mail poate fi considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată. 

 5. În vederea furnizării serviciilor noastre contra cost este necesar să închei cu noi un contract separat, în care vom detalia condițiile speciale aplicate între noi, în calitate de presator și tine, în calitate de beneficiar al serviciilor de realizare tururi virtuale panoramice.

IV. Drepturi de proprietate intelectuală

 1. Orice element de conținut din website (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video), design-ul, bazele de date accesibile în cadrul website-ului aparțin Reea și colaboratorilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul nostru prealabil scris. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.  

 2. Puteți copia și imprima conținutul website-ului doar pentru folosirea în scop personal și necomercial sau educațional. Orice conținut preluat în scop educațional trebuie să fie însoțit de textul „sursa: vederi.inmures.ro”, iar pentru citarea în mediul electronic este necesară menționarea link-ului www.vederi.inmures.ro.

 3. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.

 4. Reea nu este responsabilă asupra conținutului furnizat de colaboratori sau terți, indiferent dacă acest conținut este cu caracter publicitar sau nu. În cazul în care consideri că un anumit conținut disponibil pe website încalcă drepturile tale de autor sau alte drepturi personale, te rugăm să ne aduci la cunoștința drepturile care consideri că sunt încălcate la adresa office@reea.net, pentru a putea lua măsurile legale necesare.

V. Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal

 1. Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre Reea și utilizatori reprezintă informații confidențiale.

 2. Reea are acces la datele cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează în vederea utilizării website-ului. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice alt mod prin intermediul website-ului sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

VI. Trimiteri către surse terțe 

 1. Website-ul poate conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare ale unor terțe persoane) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Facebook) pe care Reea nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar Reea nu este responsabilă și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.

 2. Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, Reea sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți responsabili pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme. 

VII. Limitarea răspunderii Reea

 1. Reea oferă acces la website pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești website-ul pe riscul tău. Nu vom fi răspunzători pentru întreruperi, erori de conectare, indisponibilitate sau defecțiuni ale website-ului, în măsura permisă de lege.

 2. Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la  (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a website-ului. 

VIII. Modificarea Condițiilor

 1. Reea își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condiții, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

 2. Modificările prezentelor condiții intră în vigoare la data publicării pe website.

IX. Imposibilitatea fortuită de executare

 1. Reea nu pot fi responsabilă și este astfel scutită de orice răspundere contractuală pentru erori sau întârzieri ale funcționării website-ului, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința noastră, cum ar fi dar fără a se limita la: erori de funcționare tehnică website-ului, viruși, erori de conexiune la internet sau la telefon, acces neautorizat în sistemele webiste-ului, erori de operare, grevă etc.

X. Interpretare, nulitate, litigii

 1. În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Părțile vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.

 2. Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.

 3. Prin acceptarea implicită a prezentelor Condiții îți exprimi consimțământul de a le respecta.   


  Versiunea 1 - în vigoare din 23 august 2023